Renovering av smedjan på Kista Hembygdsgård. Ett projekt med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Bakgrund Kista Hembygds och Fornminnesförening bildades 1929. Kista gård testamenterades 1946 till föreningen av gårdens sista ägare Charlotta Eriksson. Gården byggnadsminnesförklarades genom ett beslut av länsstyrelsen i augusti 2011.   Avskild från gårdens övriga bebyggelse ligger smedjan som tros vara Läs mer…

Share