Rangarnö

I skrifter från tidigt 1400-tal nämns Rangarnö. Länk till hemsida om Rangarnö:http://rangarno.se/ Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Rangarnö Peder i Rangarn nämns 1409 och 1424. Även 1493 förekommer en Peder i Rannegarn, och Läs mer…

Share