Postrodd över Ålandshav i slutet av 1800-talet

Hårdföra rospiggar har under långa tider hanterat postbåtarna som gick mellan Roslagen och Åland. Läs om båtsmannen Österberg som berättar om en besvärlig överresa från Åland till Grisslehamn. Publicerad i Norrtelje Tidning 1898.

 ———————————————————————————————

“Gubben Österberg har under 13 års tid varit med om att under de strängaste vintrar i en vanlig roddbåt föra posten över Ålands hav. Den ännu i ålderns höst muskulöse mannen gav i korta kärva ordalag en redogörelse för den svåraste av sina färder i postverkets tjänst. Han skildrade den ungefär sålunda:
 
Ömsom bar isen och ömsom brast den. Bitvis fick vi draga båten över isen, bitvis fingo vi på annat sätt arbeta oss fram. Vi voro åtta man och vi hade lämnat av posten på Åland. På hemvägen sköljde stormen ut postkaggen, påstbåtarna och våra matsäcksskrin ur båten. Vi hade alla brev i en vattentät kagge och alla tidningar i säckar.
I tre nätter och fyra dagar fördes vi omkring. Två av oss blevo rent tokiga och talade om att bjuda på varmt kaffe och sådant där, en blev blind, en fick tårna och en fick fingrarna förfrusna. Vår lycka var att vi kommit in i vrakis. När vinden vände sig och vi äntligen kom iland hade vi en mil till närmaste människoboning. Jag redde mig bäst av dem, och det dröjde en hel vecka innan den därnäst efter mig kom hem . Det var på söndag kväll jag återsåg Grisslehamn, och på onsdagen måste jag ge mig i väg igen på en ny färd. Men de andra fick läkaren länge taga hand om.”

 
Share