Kallelse till årsmöte 2020 på Kista

Väddö hembygds- och fornminnesförening kallar medlemmar till

ÅRSMÖTE lördag 15 augusti kl. 13.00 på Kista hembygdsgård.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Årsmöteshandlingar och mötesordning på vår hemsida.

Resultat- och balansräkning finns på Kista och kan hämtas vid överenskommelse med någon i styrelsen.

Underhållning och fika.

VÄLKOMNA!

Share