Styrelsens svar på paragraf 8 i årsmötesprotokollet 2019

Uppgiften att föreslå en revidering och stadgeändring utan förslag från någon medlem om vad som ska tillföras eller ändras har skapat huvudbry.

Styrelsen bestämde då att kontakta Stockholms läns hembygdsförbund för att granska våra stadgar.

Såväl sekreterare som ordf. i förbundet har tagit del av vår stadgar och skrivelsen § 8 i årsmötesprotokollet 2019 och också blivit informerade om diskussionen på årsmötet.

Vi har så uppfattat svaret att man ansåg våra stadgar tillräckliga under nuvarande förutsättningar för VHFF. Vi har också tagit del av Sveriges hembygdsförbunds sammanställning av förslag på stadgar för hembygdsföreningar.

Gällande Naturvårdsavtalet med Skogsstyrelsen som också granskats håller vi förstås med om att: Ingen anledning finns att misstro ett avtal med en statlig myndighet.

Vi hoppas för framtiden att kulturmiljöer och naturområden ska vårdas och bevaras vid Kista hembygdsgård.

Självklart ser vi fram emot såväl förslag från medlemmar på stadgeändringar som idéer för att förnya och utveckla föreningen i en positiv anda.

Styrelsen Väddö hembygds- och fornminnesförening februari 2020

gm Carina Bäckström, ordf.

 

 

Share