Verksamhetsberättelse 2019

Väddö Hembygds- och fornminnesförening

För kommande generationers rätt till ett levande kulturarv.

1929 bildades VHFF och firade därmed 90-årsjubileum år 2019. I museet har visats en utställning om de gångna 90 åren och på Höstkvällen gjordes tillbakablickar och visades föremål och bilder med axplock ur något av vad som skett under åren.

Krogarhagen som föreningen fick 1937 genom den förste ordföranden Wille Mattsson har också uppmärksammats. Charlotta Eriksson skänkte genom arv till föreningen gården Kista 1947. Kista hembygdsgård blev 2011 förklarad som byggnadsminne.

Styrelsen med 9 ledamöter har under 2019 haft 8 protokollförda styrelsemöten. Carina Bäckström ordf. Anneli Lennartsson sekreterare, Lennart Björklund kassör samt ledamöter: Ulf Crona, Anita Kullerstedt, Ylva Linder, Calle Paulsson, Sten Pettersson, Per Öhman. Revisorer: Peter Hagqvist och Hans Lundin. Revisorssuppleant Bertil Malmfält. Valberedning Laila Lundqvist, Hans- Åke Sperne.

Årsmöte hölls den 25 maj på Kista. Fyra förtjänsttecken delades ut. December 2019 har föreningen 437 medlemmar. Medlemsavgiften är 150 kr/ vuxen och 20 kr /barn. Under året har ca 3000 arbetstimmar av ideellt arbete använts för att om möjligt uppfylla föreningens vision att vårda och bevara den gamla gården Kista med unika naturvärden. VHFF ska vårda och visa gårdens föremål samt berätta Väddös spännande historia och göra gården tillgänglig för besökare och upplåta Nya ladan till fester och andra sammankomster.

Arbeten med gården: Gräset har klippts av Sten P. Röjning längs gård och grund och diken har utförts av Leif L, Arne J, Kennet Nilsson På arbetskvällar och städdagar har styrelsen m.fl. hjälpts åt att hålla gården i skick både ute och inomhus. Ny gärdesgård har uppförts vid torpet av Calle och Sten. Grindar och luckor har lagats av Gunnar Wass. Per Ö har målat Nya ladan. Sten har bytt taknock på Nya ladan. Stora tallar som Alfrida fällt mot vasstaket och den stora björken vid torpet har tagits omhand av firma Magnus Lundqvist.

Rieladan och logen har tömts och städats. Stora mängder jordbruksredskap, slädar och vagnar har sorterats och flyttats. Många av de maskiner som drivits med motorer eller traktor har skänkts till Veteran-traktorklubben och Roslagens sjöfartsminnesförening. Sture Götesson har med stor kunskap varit rådgivare. Joakim Sköld har lagt in golv i den östra delen av logen. Logbräder skänkta av Leif Jansson. Arbetet med alla dessa redskap, förflyttning, bränning, städning har skett med ledning av Leif L och ett arbetslag bestående av Gunnar W, Arne J, Britt-Marie och Kennet N, Sven J, Anneli L, Carina B. Hans L har satt upp den armatur i loglängan som Leif L tidigare skänkt. Allt detta omfattande arbete under september och oktober månad har skett helt och hållet med ideella arbetsinsatser. Föreningen framför stort och varmt tack för detta viktiga arbete. Köksträdgården har även detta år skötts av Anita K och Lisbeth W. Bikuporna tas om hand av Per Ö. Åkrar och ängar arrenderas av Fredrik Reinsson. Maj-Britt Strömberg hyr torpet.

Skogen: Holmens Skog har avverkat den stormfällda skogen samt resten av skogsskiftet öster om gravfältet. Rotvältor har med Holmens försorg lagts ner. Sten har skött kontakter. De stormfällda tallarna i gravfältet där skogsmaskiner inte kan gå in har Gunnar W och Henrik P tagit hand om. En god inkomst för den stormfällda skogen har kommit föreningen till del. I Naturvårdsområdet på Mossberget har de träd som hindrade framkomligheten sågats itu av Kjell A. Carina och Arne har röjt på stigen, satt nya skyltar och snitslar. Vägen: Enl. Lantmäteriet ingår inte fastigheten Kista i Sennebys vägförening och har trots detta betalat två andelar i vägavgift under många år. Snöröjning har utförts av Jonas Karlsson. Krogarhagen: Torsten E har tagit hand om stormfälld skog på VHFFs del av Gamla Grisslehamn och skött Krogarhagen på bästa sätt. Föreningens tack till Torsten och Inger. En miniutställning om Krogarhagen samt utgrävningen finns i museet. Verksamheten: Utställningen i museet om VHFF och Väddö under 90 år har uppskattats av besökare. Visning av gård och museum har skett 15 ggr. Nya ladan har använts till bröllop, kalas och sammankomster vid 12 tillfällen. Ca 4000 personer har besökt gården. Ett fint häfte om Kista har sammanställts av Anneli L med bilder av Arne J. Tony Snåre producerade. Sparbanksstiftelsen bidrog med 10 000 kr. Nya skyltar vid husen har tillverkats av Carina, Arne och Lars Jennerstål. Midsommarafton bjöd på soligt väder och besöksrekord. Som vanligt gjordes festen möjlig tack vare många medlemmars arbetsinsats. Spelmansstämman arrangerad av Väddö musiksällskap besöktes detta år av Skäggmanslaget. Välbesökt sommargudstjänst hölls den 14 juli. På Kistadagen 2019 fick de många besökarna se och prova på div. hantverk som smide, gärdesgårdsbygge, vävning, spinning, svarvning samt också bese mangårdsbyggnaden, museum, Ulfs modell, köpa lotter, fika och lyssna på musik, titta på trädgård och bikupor. 1719 då ryssen brände Roslagen uppmärksammas ju ständigt här på ”Den från ryssens härjningar skonade gården Kista”. Detta märkesår inbjöds åter Björkö Teater, nu med den mycket uppskattade föreställningen Roslagen brinner. Publikrekord igen. Föredrag om 1719 ur Väddöperspektiv har hållits av Carina och Arne. Styrelsen deltog i en resa genom Stockholms skärgård med spännande berättelser från 1719. Resan var arrangerad av Stockholms läns hembygdsförbund. Märkesåret avslutades den 19 aug. i G.Grisslehamn. På dagen 300 år sedan ryssen lämnade Roslagen. Vårdkasar brann på berget. Tack till Lasse N, Ulf C, Torsten E m.fl. som inbjöd till den symboliska och magiska kvällen.

Stort tack till alla medlemmar som på olika sätt stödjer arbetet med att bevara Kista.

Carina Bäckström, Anneli Lennartsson, Lennart Björklund, Ulf Crona, Anita Kullerstedt, Ylva Linder,  Calle Paulsson, Sten Pettersson, Per Öhman

 

 

Share