Spelmansstämma

Lördagen den 1 juli hölls årets spelmansstämma på Kista. Den arrangeras av Väddö musiksällskap. Carina Bäckström, hembygdsföreningens ordförande, hälsade alla välkomna till Kista och från musiksällskapet hälsades också välkommen. Solen sken och mycket folk hade samlats – både musiker och Läs mer…

Share

Minnen av sista folket på Kista – En familjetragedi

Nedtecknat av Thure Herbertsson, januari 2014.  Minnen-av-Kista-vers-3.pdf   Först Kistafolkets egen berättelse om sin gård genom bokförlaget  Svensk Hembygd från 1937. Gårdens ägare från 1919.     Syskonen Viktoria f. 1890 (Foton från ungdomsåren) och Titus f.1895 Mina minnen av Kistafolket Kistafamiljen: Läs mer…

Share

Verksamhetsplan 2017

Väddö Hembygds- och fornminnesförening. Föreningens främsta uppgift är att vårda och förvalta den unika gården Kista på Väddö. De ca 20 husen, betesmarker, åkrar och skog behöver ständig skötsel för att bevara kulturlandskapet till kommande generationer. Föreningen vill också bevara Läs mer…

Share

Verksamhetsberättelse 2016

Väddö Hembygds- och fornminnesförening. Föreningen bildades 1929 och blev ägare till Kista 1947. Föreningen äger även Krogarhagen och Kasberget i Gamla Grisslehamn. Styrelsen: Styrelseledamöter under 2016: Carina Bäckström ordf., Anita Kullerstedt vice ordf., Lennart Björklund kassör, Anneli Lennartsson sekr. tillika Läs mer…

Share

Väddöbygden

Välkommen till Väddöbygden! Väddöbygden ligger i Roslagen, 30 km norr om Norrtälje, vid Ålands hav. Väddöbygden omfattar Väddö, Barnens Ö, Björkö och Arholma i söder, Fogdö och Singö i norr och fastlandet med Söderbykarl och centralorten Älmsta. Väddö är Sveriges sjunde största Läs mer…

Share