Dagordning årsmöte 2020

Väddö Hembygds- och fornminnesförening Dagordning vid årsmöte med Väddö Hembygds- och fornminnesförening lördagen den 15 augusti 2020 kl 13.00 på Kista hembygdsgård   Mötet öppnas       Parentation Godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justeringspersoner, Läs mer…

Share

Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Väddö Hembygds- och fornminnesförening lördagen den 25 maj 2019 klockan 13.00 på Kista hembygdsgård Medan årsmötesdeltagarna samlades underhöll Jörgen Toresson och Lotta Blom Ström med sång och musik. Mötes öppnande Föreningens ordförande Carina Bäckström Läs mer…

Share

Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid årsmöte med Väddö Hembygds- och fornminnesförening lördagen den 26 maj 2018 på Kista hembygdsgård 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Carina Bäckström öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. En tyst minut hölls för de föreningsmedlemmar som avlidit under Läs mer…

Share